Rabu, 06 Januari 2010

YAYASAN POSKAB SAPU JAGAT TASIKMALAYA

POKO AJARAN
MEMPERAKTEKAN SIFAT QUDROT IRODAT ALLOH YANG MUMKNAT DAN MUSTAHILLAT MELALUI SILAT KEBHATINAN
SUPAYA TEBAL IMAN NYA DAN KUAT SERTA MANTAP MENUJU KEPADA ALLOH DAN MENEKUNI KETENTUAN KETENTUAN SEBAGAI MANA MESTINYA

TUJUAN DI AJARAKAN
 1. MEMBINA UNTUK MEMPERTBAL IMANNYA KEPADA ALLO, BERBUDILUHUR, PATRIOTIS,MENTA'ATI KEWAJIBANNYA, DAN MENGHINDARI HAL-HAL YANG DIPANDANG BURUK
 2. DENGAN MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENGHAYATAN AJARAN ISLAM, SERTA MENINGKATKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLOH AKAN MENJADIKAN ANGGOTA SEBAGAI INSAN PEMBANGUNAN YANG BER IMAN DAN BERTAQWA KEPADA ALLOH SWT
 3. TURUT MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI, ADIL DAN MAKMUR YANG DIRIDOI ALLOH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UU 45
 4. BERSAMA PEMERINTAH TURUT SECARA AKTIV MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, SERTA MENGINGATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN MEN DUKUNG TELAKSANANYA DENGAN BAIK TRI LOGI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

YAYASAN POSKAB SAPU JAGAT TASIKMALAYA

PEDOMAN
 1. AL-QUR'AN
 2. ALHADITS
 3. UJMA ULAMA
 4. AL-QIAS
DASAR PENDIDIKAN
 1. TAKBIR
 2. ISTIGFAR
 3. DUA KALIMAH SYAHADAT
 4. LAHAULA(HAUQOLA)
 5. KALIMAH TAUHID
AJAS PENDIDIKAN

 1. MENGESAKAN ALLOH SWT
 2. SETIA PADA PANCASILA DAN UUD 45
 3. MEMPERERAT TALIPER SAUDARAAN SESMA UMAT
 4. PERCAYA DIRI
 5. TOLERANSI
 6. MENCARI KESEPAKATAN BER SAMA
 7. BERLOMBA DALAM KEBAIKAN
 8. BERJUANG DI JALAN ALLOH